Mark

Planering och utformning av utemiljöer gör vi både med och utan krusiduller. Vi skapar förutsättningar för en praktisk användning och
med växter och vatten gör vi miljön till något där man vill vara.
Stensättning, murar, planteringar, ljussättning mm. utför vi dagligen.
Sprängning i svåra miljöer ligger också i vår kunskap.