In och utsida bör tala samma språk, vi vill komma in tidigt i planeringen och arbeta fram en plan tillsammans med er. Utformning med både det praktiska och estetiska i åtanke, samt att ekonomin bär bygget/anläggningen igenom.
Vi arbetar idag med företag, privat och det offentliga. Nytänkande och hållbarhet är ledord för oss.

Vi utvecklas ständigt som företag och viktigt för oss är också att kunskapen håller samma takt.
Att sålla bland ny teknik och ibland återupptäcka uråldriga byggtraditioner är mycket inspirerande.
Vi är kunniga både i konstruktion och formgivning. Trä, stål, sten och glas, allt är böjbart.

Mark

Planering och utformning av utemiljöer gör vi både med och utan krusiduller. Vi skapar förutsättningar för en praktisk användning och
med växter och vatten gör vi miljön till något där man vill vara.
Stensättning, murar, planteringar, ljussättning mm. utför vi dagligen.
Sprängning i svåra miljöer ligger också i vår kunskap.

Bygg

Här utför vi totalentreprenader på fastigheter till mindre renoveringar.
Vi har god kunskap inom utformning och planering av själva huset.
Vi lämnar anbud eller jobbar för löpande räkning.
Då vi har en maskinpark grundlägger vi och gör initiala rördragningar.
Att bygga ekologiskt ligger oss varmt om hjärtat då vi bl.a. grundlagt
“Halmfrid”, med musselskal och halmbalsisolering.